Nasıl olur der gibisiniz? Bunun için bu kavramları ve arasındaki farkları iyi bilmenizde fayda var.

Tamamen doğru analiz ve süreç yönetimi ile ne zaman koçluk, ne zaman danışmanlık ve ne zaman mentörlük vereceğimizi önceden belirliyoruz. Bu iş akışı gece ve gündüz kadar net ayrılmıyor tabii, tıpkı doğada olduğu gibi ihtiyaca göre hızlı dönüşümler olabilir; gün ortasında hava kararabilir, yağmur yağarken birden güneş açabilir. 

Danışmanlık :  Belirli bir konu hakkında uzman olan ve kendisine fikir danışılan kişiye danışman denmektedir. Danışmanın, danışana verdiği hizmete danışmanlık hizmeti denir. Sektörel uzmanlık gerektirir, Danışman kesin bilgi sahibidir. Bilgi sahibi ve uzman olduğu konuda hizmet verir. Örnek olarak Hukuk Danışmanı, Finans Danışmanı, Teknoloji Danışmanı, Güvenlik Danışmanı vb. 

Koçluk :  Belirli bir alanda uzmanlaşmış, ustalaşmış, kendini geliştirmiş ve farkındalığı yüksek olan ve başkalarına bu alanla ilgili yön gösteren ve gelişmelerine yardımcı olan kişiye koç ve sunduğu hizmete koçluk denir.  Örneğin Basketbol koçu, yaşam koçu, kariyer koçu vb.

Mentörlük : Kişi ve firma karar vericilerinin kendilerini geliştirmelerine, karar vermelerine ve harekete geçmelerine kişisel deneyimlerini aktararak yardımcı olan kişiye mentör, yapılan işe menörlük denir. Örneğin KOBİ mentörü, Startup mentörü vb. ( Özel Not :  Ücretsiz mentörlük hizmeti vermiyoruz)

Farklar nedir?

Özetle; Danışmanlık belirli bir konuda hizmet verilmesidir, işi danışman yapar. Koçluk belirli bir konuda farkındalığın sağlanması, performansı arttırılması ve çözüm yolunun bulunmasında yardımcı olunmasıdır; önce koçluk alan kişi sorunlarını, isteklerini paylaşır, bu doğrultuda  Koç sorular sorar ve koçluk alan kişi soruları kendi cevaplayarak ve çalışarak gelişim sağlar. Mentörlük ise deneyim transferidir. Mentör işi yapmaz, karar vermez veya çözüm bulmaz.

Mentör, bir firmanın yol arkadaşıdır, tüm süreçlerinde onunla işbirliği yapan, yönlendiren, bilgi desteği sağlayan, doğru kaynaklara ulaşmasını sağlayan kişidir. Bu süreçte firmaların doğru ve nitelikli bir mentörle çalışması önemlidir. Mentör; Mentörlük alan kişi ve firmanın (mentee) hedeflerine ulaşabilmesi için firma karar alıcılarında gerekli farkındalık ve karar alma motivasyonunu yaratır, deneyimlerini paylaşarak ve çözüm seçeneklerini göstererek firma karar alıcılarının harekete geçmesini sağlar, Sorarak ve araştırarak firmanın eksik olduğu konuları tespit eder, Ölçülebilir ve izlenebilir metotlar kullanır, yapısal ve profesyonel bir kapasite geliştirme süreci olarak ele alır.

Koçun temel hedefleri performansı geliştirmek, davranış değişimi yaratmak, beceri geliştirmek, değişimi yönetmesini sağlamaktır. Mentörün temel hedefleri ise; menteenin kişisel ve kariyer gelişimine rehberlik yapmak ve desteklemektir.

Koçlukta gönüllülük zorunlu değildir, mentörün gönüllülüğü esastır. 

Koçun odak noktası; problemler, vizyon, hedef odaklı gelişim, performans, spesifik gündem- danışanın gündemidir.

Mentörün odak noktası kariyer gelişimi, yeni ekibin kurumu anlaması, tanıması ve sosyalleşmesidir. Aynı zamanda, kariyer merdiven planlaması ve bilgi transferidir.

Koçun konu ile ilgili uzmanlığı, bilgisi olması şart değildir.  Koç, soru-sorgulama, düşündürtme yoluyla danışanın kendisini bulmasını sağlar.

Mentör, uzun vadelidir. Süreç ve hedef odaklıdır. Tavsiye, deneyim aktarımı, geri bildirim, soru-sorgulama, modelleme yöntemleri uygulanır. Hedef odaklıdır.

Koçun yetkin bir kurum tarafından özel bir eğitim görmesi ve profesyonel koç olması gereklidir. Mentörün, başlangıçta iki – üç günlük eğitim görmesi ve süreç takibi, sonuçların ölçümü yeterlidir.

 

 • Eğitmen yaklaşımı: “En iyi uygulama yöntemi böyledir…”
 • Danışman yaklaşımı: “Doğru çözüm budur, bu şekilde yapabilirsiniz.”
 • Mentör yaklaşımı: “Beni izleyin ve yaptıklarımı örnek alın.”
 • Koç yaklaşımı: “Ne yapmayı istiyorsun?”
 • Psikolog ve Terapist yaklaşımı: “Kendinizi anlatır mısınız? Şu ankinden daha farklı düşünmeniz veya hissetmeniz konusunda size nasıl destek olabilirim?
 • Koç, amacınıza ulaşmanızda sizi harekete geçirir
 • Koç, gelişmeleri sizinle birlikte izler.
 • Koç, iç zenginliğinizi ve potansiyelinizi açığa çıkarır.
 • Koç, farkındalık yaratırken sizi hem zorlar hem de motive eder.
 • Koç, hedeflerinizi gerçekleştirmek için gereken araç ve desteği temin ederken kendinizi tanımanızı sağlar.
 • Koç, hem olumlu hem de olumsuz alışkanlıklarınızın farkına varmanızı sağlar.
 • Mentör, hedeflerinize ulaşırken sizi harekete geçirecek ve gelişmeleri sizinle birlikte izleyecek yaşamı sürdürme yolculuğunuzda ortağınızdır.
 • Mentör, bilgi ve ve potansiyelinizi açığa çıkaran, sizi zorlayan ancak kendinizi ve yapabileceklerinizi de görmenize imkan tanıyan kişidir.
 • Mentör, hedeflerinizi gerçekleştirmek için gereken araç, yapı, bilgi ve deneyimi sunar.
 • Mentör, olumlu ve olumsuz alışkanlıklarınızı fark etmenizi sağlar.