Ayurveda Masajı

Ayurveda masajı beden ve zihni bir bütün olarak ele alır. Bu masaj uygulamasında bedenin kendini onarması, tazelemesi, yenilemesi, zihnin de sakinleşip dinginleşmesi için beden sistemlerine gerekli yaşam enerjisi sağlanır. Bedende birikmiş bütün olumsuz enerjiyi temizler, kaslardaki gerilimi rahatlatır, bedeni güçlendirir, erken yaşlanmayı ve kırışıklıkları durdurur.

Kişileri stresten uzaklaştırıp rahatlamasına, kaslardaki ağrıların azalmasına ve uykuların düzenlenmesine yardımcı olan bir masaj türüdür. Ayurveda’nın en güçlü koruma ve gençleştirme yöntemi ‘pancha karma’dır. Bu yöntem, fizyolojik arınma kürü esnasında uygulandığı gibi, kürden bağımsız olarak da uygulanabilir. Arınma kürü, ağızdan alınan yağlarla uygulandığında içerden yumuşatılan toksinler, yerlerinden sökülerek boşaltım sistemine yönlenmesine yardımcı olur.

Ayurveda nedir?

Hayat bilimi olarak tanımlanan ve Hinduizm’den gelen deyim alternatif tıbbın temelini oluşturmaktadır. Ayurveda anlayışına göre sağlıklı bir bedene sahip olmak için, fiziksel, zihinsel, sosyal yönden aktif olmak gerekmektedir. Bu felsefeye göre beden, duyular, zihin ve ruh bir bütün olarak tedavi edilmelidir. Günümüzde uygulanan SPA yöntemleri ve terapiler ayurveda felsefesinden esinlenmiştir.

Şu an yeni bir tıp dalı olarak bilinen Ayurveda, aslında binlerce yıl öncesine dayanan Hindistan kökenli en eski tıp sistemlerinden biridir. Ancak başta Amerika’lılar olmak üzere batılılarca tekrar gözden geçirilmiş ve modernize edilmiştir. 1990 yılı Ocak ayında, dünyada birçok ülkenin bir referans merkezi olarak kabul ettiği Amerikan Konseyi’nce, legal, tavsiye edilecek bir tıp dalı olarak kabul edilmiştir.

Kelime anlamı olarak (Ayur) yaşam ve (Veda) bilgi, yani yaşam bilgisi demektir. Amaçları hayatı uzatmak, mükemmel sağlığı yaratmak ve hastalıkları, bozuklukları vücuttan uzaklaştırmaktır. Ayurveda’nın esas önemli noktalarından biri de insanı, beden ve zihinle bir bütün olarak görmesidir. Ve onun tüm unsurlarını bir arada uyumlu ve dengede tutmaya çalışmasıdır.

Ayurveda Doktoru tedavide ve hastalıkları önlemede 6 temel ilkeyi kullanır:

1. Diyet
2. Yaşam tarzı
3. Ev ilaçları
4. Pancha Karma (arındırma tedavisi)
5. Bitkisel Karışımlar
6. Marma (zihnin nasıl çalıştığını anlatan Ayurvedik bir sanat ve bilimdir)

Ayurveda pratik, klinik ve tıbbi bir bilimdir. 8 basamaklı (nabız, idrar, dışkı, gözler, dil, konuşma, deri ve yapı) eşsiz bir analiz metodu vardır. Bu basamaklardan en önemlisi nabız analizidir. Binlerce yıldır bu bilgi sözlü bir gelenek olarak hocalardan öğrencilere geçmiştir. Deneyimli bir Ayurveda doktoru nabız analizi sayesinde yapı, hastalık, ve hatta hastalık prognozu hakkında bilgi sahibi olur; göze direk çarpmayan gözlemlerde bulunur.

Ayurveda, evrenin 5 temel prensibi (Boşluk, Hava, Ateş, Su,Toprak) ve bunların birbirleri ile olan ilişkisine dayanan Tridosha Teorisini baz alır.

Her insanda egemen olan bir, bazen iki, hatta ender olarak üç doşa (dosha) vardır. Bu doşalar kişiye bütün önemli özelliklerini verirler, böylece hiç kimse bir diğerinin aynı olamaz. Eğer bu doşalar dengeden çıkarsa, artarsa ya da azalırsa hastalıkların yolu açılmış olur. Mükemmel bir sağlık için kişinin kendi beden tipini, yani doşa tipini bilmesi çok önemlidir. Başlıca üç grup doşa vardır; Vata, Pitta, Kapha. Bu doşalar temel olarak beş elementten; boşluk, hava, su, ateş ve topraktan oluşurlar.

1. Doşa Vata (boşluk ve havadan oluşur): Özellikleri; değişken, kuru, hafif, soğuk, küçük, hareketli ve sert olmasıdır. Diğer doşalara liderlik eder. Vücutta enerji ve hareketi sağlar, sinir sistemini çalıştırır. Konuşma, duyu ve hareket organları, nefes alıp vermek, bağırsak ve idrar yolu hareketleri hep bu doşa tarafından yönetilir. Anormal çalıştığında, arttığında, sinirlilik, gerginlik, uykusuzluk, dinlememe, kuruluk, kabızlık, ağrı, endişe, gaz, üşüme, kasların seyirmesi gibi durumlar meydana gelir.

2. Doşa Pitta (ateş ve nemlikten oluşur): Özellikleri; sıcak, keskin, hafif, yağlı, hafif sıvı, asidik, acı, ekşi, kokulu olmasıdır. Bağırsakları bo-şaltıcı etkisi vardır. İştah, susuzluk hissi, ısı dengesi, görme, cilt rengi ve keyif alma bu doşa tarafından yönetilir. Dengede olmazsa aşırı sıcak ve yanma hissi, cilt ve görme problemleri, ülser, kötü koku, kızgınlık, aşırı acıkma, susama, yüzde kızarıklık, terleme oluşur.

3. Doşa Kafa (su ve topraktan oluşur): Özellikleri; yağlı, soğuk, ağır, yumuşaklık, parlaklık, sağlamlık, tatlılıktır. Vücuda kuvvet, destek ve cesaret verir. Bağışlama, iyileşme gücü sağlar. Dengede olmazsa, fonksiyonlarda ağırlık, şişmanlık, aşırı yavaşlık, donukluk, depresyon, allerji, kaşıntı, aşırı uyku gibi problemler ortaya çıkar.

Ayurveda insanlar gibi, günü ve mevsimleri de Doshalarla ifade ederek birbirinden ayırır. Günün değişik zamanları ve mevsimlerin insanları farklı şekillerde etkilediğini göz önüne alır. Bireylerin Prakrutisini gün ve mevsimlerin bölümleri ile ilişkilendirerek yaşam rejimleri tavsiye eder. Böylece bireylerin doğa ile uyumunu sağlayıp hastalanmalarını engelleyerek yaşlanmalarını geciktirme yoluna gider.