Beslenme Uzmanı

İnsanların yeterli, dengeli ve sağlıklı bir biçimde beslenebilmeleri için yemek listelerinin hazırlanması, yiyeceklerin sağlığa uygun bir şekilde pişirilip sunulması konusunda çalışan, varolan besin kaynaklarının ekonomik ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan ve bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren kişidir.

Beslenme Uzmanı’nın (Diyetisyen) görevi ve meslek özellikleri

Görevi:

 • Besinlerle ilgili tüm verileri araştırıp, oluşan değişimleri gözlemler.
 • Yaş, cinsiyete ve yapılan işlere göre harcanan enerji ve alınması gereken besinlerden bir zincir oluşturur. Bu zincire uygun olarak haftalık aylık besin listeleri hazırlar.
 • Yanlış beslenme alışkanlıklarını irdeleyip, buna bağlantılı olarak bireyleri bilgilendirir.
 • Besinlerin gruplandırılmasını yapar ve diyet programları hazırlar.
 • Hastalıklardan kurtulmak ve önlemek için diyet listeleri geliştirir.
 • Toplumun yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesi için eğitim programları hazırlar, bilinçlendirmek için çalışmalar yapar.

Meslek özellikleri

 • Fen bilimlerine ilgili bu alandaki konularda başarılı olmak,
 • Algı ve iletişim becerisine sahip,
 • Ekip çalışmasına ayak uydurabilen,
 • Hastalarıyla empati kurabilen,
 • Hoşgörülü, anlayışlı, sabırlı, gelişmeleri takip etmek, ayrıntıları kaçırmamak, yardım etmeyi sevmek, sorumluluk bilinci ve yabancı dil meslekte başarıyı artıran özelliklerdir.

Görev ve İşlem Basamakları

Diyetisyen (Beslenme Uzmanı); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Besinlerin işlenmesi, hazırlanması, pişirilmesi, depolanması vb. sırasında oluşan değişikliklerin insan vücudundaki etkilerini incelemek,
b) Toplumda değişik yaş, cinsiyet ve fiziksel uğraşı yapan grupların enerji ve diğer besin öğeleri gereksinmelerini belirlemek,
c) Toplumun yanlış beslenme alışkanlıklarını saptamak,
d) Yetersiz ve dengesiz beslenmenin yol açtığı sağlık sorunlarına karşı önlemlerin alınmasını sağlamak,
e) Ülkenin temel beslenme plan ve politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında yardımcı olmak,
f) Besin analizlerini yapmak,
g) Diyet ürünleri geliştirmek,
h) Çeşitli hastalık durumlarındaki birey ve gruplar için hastalık durumlarına uygun diyetleri planlamak,
i) Hastalıklardan koruyucu diyetleri planlamak,
j) Toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşlarda beslenme ilkelerine uygun hizmetin verilmesini sağlamak,
k) Besinlerin satın alınması, hazırlanıp pişirilmesi, saklanması ilkelerini belirler ve uygulanmasını sağlamak,
l) Kurum ve kuruluşların özelliklerine göre bireylerin günlük enerji ve besin öğelerini hesaplamak,
m) Bu hesaplara uygun günlük, haftalık, aylık menüler düzenlemek,
n) Besinin ve besinlerin hazırlanmasında görev alan personelin hijyenik ve sanitasyon kurallarına uyarak çalışmasını sağlamak,
o) Toplumu ve bireyleri sağlıklı ve ekonomik beslenme yöntemleri konusunda eğitmek,
p) Eğitim materyallerini hazırlamak

 

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Eski halim, çok hasta 75kg,

sonra 49kg,

şimdi çok sağlıklı 63kg